Felhasználási feltételek

1.      A SZOLGÁLTATÓ

 


1.1. Ön, mint Felhasználó (jelen dokumentumban: Ön, Felhasználó) a Felhasználó és a társaságunk közötti együttműködés feltételeit olvassa. Társaságunk alatt a Zeneszöveg.hu Kft. (székhely: 2049 Diósd, Homokos utca 47/B., adószám: 22777306-2-13, cégjegyzék száma: Cg 01-13-211337, képviseli: Csipai Roland Zoltán) mint jelen weboldal (Zenekupon.hu) illetve a Zeneszöveg.hu weboldal tulajdonosa értendő. (továbbiakban Zeneszöveg.hu)


1.2. Kérjük, az oldal használata előtt figyelmesen olvassa el jelen dokumentumot. A weboldalunkhoz való csatlakozás, az azon történő böngészés, vagy a weboldal bármely alkalmazásának, vagy szolgáltatásának használata, a weboldalon, illetőleg azon keresztül történő tranzakciók lebonyolítása során jelen Felhasználási Feltételek rendelkezései irányadóak, amelyeket Ön a weboldal használatával elfogad (Megállapodás). Jelen Megállapodás Ön és a Zeneszöveg.hu Kft. között jött létre.


1.3. Jelen Felhasználási Feltételek 2012. július 1. napján léptek hatályba. A Zeneszöveg.hu Kft. fenntartja magának a jogot a Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosítással egyidejűleg a módosított Felhasználási Feltételek postázásra kerül a Felhasználó által regisztrált e-mail címre. A Felhasználó a Zeneszöveg.hu Kft-vel létrejött Megállapodást az info@zenekupon.hu e-mail címre küldött írásbeli nyilatkozattal bármikor felmondhatja, amennyiben az aktuálisan megküldött módosított rendelkezések figyelembe vételével már nem kíván a Zeneszöveg.hu szerződéses partnere lenni. A módosított Felhasználási Feltételek megküldését követő ismételt használattal a felhasználó a módosításokat tudomásul veszi.


1.4. A Felhasználó jogai: A felhasználási feltételek csak a Felhasználó jelen Megállapodással érintett jogait érintik.2.      ALAPFOGALMAK

2.1. A jelen Felhasználási Feltételekben nagy kezdőbetűvel feltüntetett fogalmak jelentései a Megállapodás tekintetében a következők:

2.1. A "Partner" minden olyan áru, vagy szolgáltatás forgalmazásával foglalkozó harmadik személy, akinél Kupon váltható be.

2.2."Microoldal": honlapunkhoz kapcsolódó aloldal.

2.3."Vásárlás": Kupon, vagy termék beszerzése.

2.4."Regisztráció": új felhasználói fiók létesítése honlapunkon.


2.5. "Szolgáltatás": minden, vagy bármely Zeneszöveg.hu által jelen Zenekupon honlapon (vagy más elektronikus, vagy egyéb kommunikációs csatornán a Zeneszöveg.hu Kft. által) közvetített szolgáltatás, beleértve az információ- és tartalomszolgáltatást, és a tranzakciók lehetőségének biztosítását is a Zenekupon.hu illetve a Zeneszöveg.hu honlapon keresztül.


2.6. "Kupon": olyan utalványt jelent jelen Felhasználási Feltételek keretei közt, amelyet a Felhasználó megvásárol, és amely feljogosítja a Felhasználót (kizárólag a Kupon megszerzőjét, de rajta kívül senki mást) a Kuponon feltüntetett szolgáltatások Partnernél történő beváltására. A kupon a Zeneszöveg.hu jóváhagyásával átruházható.


2.7."Kupon-termékek": minden olyan Partner által felajánlott áru és/vagy szolgáltatás, amely a Kuponon feltüntetésre kerül.


2.8."Honlap": a zenekupon.hu és zeneszöveg.hu és annak minden microoldala.

  

3.      A HONLAPHOZ ÉS A SZOLGÁLTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 
3.1. A Felhasználási Feltételek hatálya: A Szolgáltatások, a honlapok és bármely Vásárlás jelen Megállapodás hatálya alá tartozik.


3.2. Hatály: A honlapokat, a Szolgáltatást és a Vásárlást a Felhasználók kereskedelmi forgalmon kívül, kizárólag magáncélból vehetik igénybe és tilos az oldal szolgáltatásainak kereskedelmi célú továbbközvetítése. Az oldal számítástechnikai visszafejtése, vagy feltörése szigorúan tilos.


3.3. A hozzáférés megtagadása: A Zeneszöveg.hu Kft. fenntartja a jogot a Zenekupon.hu  illetve Zeneszöveg.hu, a Szolgáltatások (vagy azok egy része), illetőleg bármely Vásárlás megtagadására.


3.4. Eszközök: A Szolgáltatás és a honlapok használatának, illetőleg a Vásárlás lebonyolításának biztosítása nem jelenti azt, hogy a Zeneszöveg.hu az ehhez szükséges technikai feltételeket - telefon, számítógépes hardver beszerzése és karbantartása - is biztosítaná. A honlapok, vagy Szolgáltatások igénybevételéhez, illetőleg Vásárlás lebonyolításához internet hozzáférésre van szükség. A Szolgáltatás igénybevétele során keletkező telefonköltségekért, telekommunikációs-, és egyéb használati díjakért a Zeneszöveg.hu felelősséget nem vállal.

 


4.      REGISZTRÁCIÓ ÉS FELHASZNÁLÓI FIÓKOK

 


4.1. Miért érdemes regisztrálni? A honlapok egyes funkcióinak használatához, illetőleg a Szolgáltatások egy részének igénybevételéhez Regisztráció nem szükséges. A Honlapon történő Vásárláshoz Regisztrálni kell. A Regisztrációt követően tudja a Zeneszöveg.hu a Felhasználónak biztosítani a megrendelések kinyomtatásához, a korábbi Vásárlások megtekintéséhez és a megadott adatok módosításához szükséges hozzáférést. A Zeneszöveg.hu fenntartja magának a jogot a Regisztráció elutasítására, vagy a létező Fiókok törlésére.


4.2. Regisztráció folyamata: A Regisztrációhoz meg kell adnia a nevét, irányítószámát, e-mail címét, telefonszámát, lakcímet és néhány egyéb személyes információt.


4.3. Jelszavak: Regisztrációt követően minden Felhasználó fiókjához egy jelszót bocsátunk a rendelkezésére. A Felhasználó köteles jelszavát megőrizni, és azonnal értesíteni a Zeneszöveg.hu-t, hogyha jelszavát harmadik személy tudomására hozta, vagy erre fel nem hatalmazott harmadik személy az e-mail postafiókjához hozzáfért, vagy bármely más ehhez kapcsolódó titkos információ idegenek számára hozzáférhetővé vált. A Felhasználó felhasználói nevének és jelszavának harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tételével hozzájárul ahhoz, hogy ezen harmadik személy a Felhasználó meghatalmazottjaként a Szolgáltatás és honlapok használata, illetőleg tranzakciók lebonyolítása során eljárjon. A jelszó titokban tartásának figyelmen kívül hagyásából származó minden felelősség a Felhasználót terheli.


4.4. Érvényes e-mail cím: Minden Felhasználói Fiókhoz történő Regisztráció csak érvényes e-mail címmel történhet. A felhasználó a megadott e-mail címen keresztül veheti igénybe a Szolgáltatásokat és ide kerül megküldésre a Felhasználási Feltételek módosítása. Minden olyan Felhasználói Fiók, amely harmadik személy e-mail címével, vagy átmeneti e-mail címmel kerül regisztrálásra, külön figyelmeztetés nélkül törlésre kerülhet. Érvénytelen Felhasználói e-mail cím gyanúja esetén a Zeneszöveg.hu kérheti a fiók újbóli érvényesítését.


4.5. Felhasználói Fiók zárolása: A Zeneszöveg.hu fenntartja a jogot bármely Fiók zárolására, amennyiben valaki olyan IP-címet használ, amellyel megkísérli a többszöri regisztráció leplezését, vagy amennyiben egy nem Magyarország területén Regisztrált Felhasználó kísérel meg a Megállapodás területi hatály alá tartozó Felhasználóként csatlakozni, vagy más módon visszaél a honlapok vagy Szolgáltatás előírásaival.


4.6. Többszörös regisztráció: Amennyiben egy Felhasználó több felhasználói néven Regisztrál abból a célból, hogy a többi felhasználót zavarja, megtévessze, vagy zaklassa, az általa regisztrált minden Felhasználói Fiók törlésre kerül.

 

5.      KUPONOK VÁSÁRLÁSA


5.1. Kötelező regisztráció: A Zenekupon.hu honlapon keresztül a klasszikus termékek mellett olyan kuponokat értékesít, amelyek a Kereskedőknél Kupon-termékekre, illetve Kupon-szolgáltatásokra válthatók be. A Kuponok megvásárlásához Regisztráció szükséges.


5.2. E-mailek: A Vásárlás részeként a Zeneszöveg.hu fenntartja a jogot arra, hogy adminisztrációs és reklám célból e-mail üzeneteket küldjön Felhasználóinknak. A Zeneszöveg.hu fenntartja továbbá a jogot, hogy a Felhasználó Fiókjával és Vásárlásaival kapcsolatos, továbbá a honlapok, a Szolgáltatások és a Kuponok változásait érintő tájékoztatókat, valamint promóciós ajánlatokat tartalmazó e-mailt küldjön a felhasználónak. (A Felhasználó bármikor jelezheti, hogy a továbbiakban nem tart igényt ezen e-mailekre az üzenet alján található leiratkozásra utaló linkre történő kattintással.)


5.3 .Mikor valósul meg a Kupon-ügylet? Miután a Felhasználó megvásárolta a Kupont, elfogadva a felhasználási feltételeket és a Zeneszöveg.hu Kft. megkapta a Kupon ellenértékét (bankkártya, hitelkártya, vagy egyéb úton) az adott Kupon-ügylet lezárul (és a Vásárláshoz kapcsolódó szerződés teljesül), de csak abban az esetben, amennyiben a tranzakciót a Zenekupon.hu a Felhasználónak küldött válaszüzenettel megerősíti (ami egyben a tranzakció elfogadását is jelenti a Zeneszöveg.hu Kft. részéről).


5.4. Az elállás joga: A Kupon kézhezvételét követően, a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül Ön bármikor elállhat a szerződéstől. Vásárlástól való elállás esetén a visszautalás minden költsége a felhasználót terheli, ami a visszautalt összegből kerül levonásra. Ezt Ön akként teheti meg, hogy elállási szándékát egy, társaságunkhoz küldött e-mail üzenetben jelzi az alábbi e-mail címen: zenekupon@zenekupon.hu, vagy társaságunk székhelyére küldött levél formájában, feltéve minden esetben, hogy Ön a Kupont még nem váltotta be. 8 munkanapon túli bármely indokból fakadó vásárlástól való elállás esetén a Zeneszöveg.hu Kft.  nem köteles a kupon árát megtéríteni.


5.5. A Megállapodás kötelező ereje: A Felhasználó tudomásul veszi, hogy bármely, a honlapon lebonyolított Vásárlás jelen Megállapodás keretei között valósul meg.


5.6. Beváltás: A Vásárlást követően a Kupont a Felhasználó az adott Partnernél Kupontermékekre és Kuponszolgáltatásokra jogosult beváltani. Az egyes Partnerek és a Partnerek által kínált Áruk és Szolgáltatások, amelyekre a Kupon beváltható, az adott Kuponon pontosan feltüntetésre kerülnek. A Kupon bármely jelen megállapodással össze nem egyeztethető felhasználása a Kupon érvénytelenítését vonhatja maga után a Zeneszöveg.hu Kft  (vagy a Partner) részéről.5.7.  FELELŐSSÉG:


A Zeneszöveg.hu Kft. felelősségének kizárásával minden esetben a Kupont biztosító Partner Kupon termék kizárólagos értékesítője felelős kizárólagosan a Kuponon feltüntetett szolgáltatás, vagy áru nyújtásáért és magáért a Kupontermékért, és felelős kizárólag a Kupon beváltásáért.5.8.    KORLÁTOZÁSOK:


5.8.1. A Kupon másolása, értékesítése, újraértékesítése vagy bármely egyéb formájú kereskedelme a Zeneszöveg.hu beleegyezése nélkül tilos. Minden előbbiekre irányuló kísérlet a Kupon érvénytelenítését vonhatja maga után.


5.8.2. Amennyiben a Kupon a névértékeként feltüntetettnél alacsonyabb ellenérték fejében kerül beváltásra, a Kupon felhasználója nem jogosult a névérték és a beváltási érték közötti különbözet bármely formában történő megtérítésére. A Kuponok minden esetben csak egységes egészként válthatóak be.


5.8.3. Együttes felhasználás: A Partner kizárólagos joga annak meghatározása, hogy a Kupon más promóciós termékekkel, Kuponokkal, harmadik személyek akcióival, vagy utalványaival összevonhatóan felhasználható-e.


5.9. Elveszett, eltulajdonított kuponok: Sem a Zeneszöveg.hu, sem a Partner nem felelősek az eltulajdonított vagy elveszített Kuponokért, vagy kupon hivatkozási számokért.


5.10. Lejárat: A Kupon (beleértve, de nem kizárólagosan értve ez alatt a Kupon által biztosított kedvezményeket) csak az azon feltüntetett időpontig érvényes. Az érvényességi időt követően, a fel nem használt kuponok után a Zeneszöveg.hu-t visszafizetési kötelezettség nem terheli!


5.11. A Kuponok jellege: Minden Kupon promóciós utalvány, amelyek a névértékük alatt kerülnek forgalmazásra jelen megállapodás és a Partner vonatkozó szerződési feltételei szerint.


6. KÖNYVEK ÉS KÖZVETLENÜL ÉRTÉKESÍTETT TERMÉKEK VÁSÁRLÁSA


6.1.A megrendelések leadása a Zeneszöveg.hu által forgalmazott kiadványokrae és termékekre kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.zenekupon.hu illetve a www.zeneszoveg.hu webcímen. Telefonon, faxon, levélben leadott rendeléseket a Zeneszöveg.hu Kft. nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Zeneszöveg.hu Kft. szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására. A megrendelés Interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.


6.2. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.


6.3. Aleadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 17/1999. (II.5). kormányrendelet tartalmazza.


6.3.1. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli megerősítést nem kapott a vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 8 napig, a termék kézhezvételétől számított legfeljebb 3 hónapig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül.


6.3.2 .Kézhezvételi időpont személyes átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhozszállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a számlával, ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak.


6.3.3. A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját költségén küldje vissza a Zeneszöveg.hu Kft. irodai címére (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.), és 30 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék(ek) vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.


6.3.4. A visszatérítés nem érvényes a szállítási költségre.


6.3.5. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.


6.3.6. Nem gyakorolhatja az elállási jogot hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányának vásárlása esetében, ha a csomagolást felbontotta / a kapott linket megnyitotta.


6.3.7. Ha a kiszállítás ingyenesen történt, a megrendelőnek meg kell térítenie a szállítás költségét is, amit kedvezményként a Zeneszöveg.hu Kft elengedett a házhoz szállításkor.


6.3.8. Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette, és nem tudja sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.

6.3.9. A Zeneszöveg.hu követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

6.3. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

6.4. Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól. Műszaki termékek esetében erre az átvételtől számított 8 napon belül van lehetőség, ezt követően a garanciális szervizhez kell fordulni.

6.5. A Zeneszöveg.hu megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II.5.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

6.6.A Zeneszöveg.hu által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a www.zenekupon.hu oldalon a részletek között olvashatóak.

6.7. A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez. A Zeneszöveg.hu nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.

6.8. A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18 életévet be nem töltött személy részére alkoholtartalmú terméket értékesíteni. Amennyiben a felhasználó a regisztráció során megadta születési évét, úgy alkoholtartalmú termék megrendelése esetén azt a Zeneszöveg.hu érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy jogosult-e a felhasználó részére a megrendelt termék értékesítésére. Ellenkező esetben a felhasználónak az adott termék megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára vonatkozólag. A felhasználó teljes körű szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott, a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike, így különösen alkoholtartalmú termék megrendelése esetén a felhasználó által megadott életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Zeneszöveg.hu Kft-t bármilyen kár éri illetőleg a Zeneszöveg.hu-val szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a felhasználó köteles a Zeneszöveg.hu-val szemben maradéktalanul helytállni, és a Zeneszöveg.hu Kft fenntartja jogát, hogy a felhasználóval szemben kártérítési igényt érvényesítsen.


 7.      A FELHASZNÁLÓ KÖTELEZETTSÉGEI

7.1. A Partner felhasználási feltételei: Minden Partner saját felhasználási feltételekkel rendelkezik saját árui és szolgáltatásai tekintetében és a felhasználó a Megállapodással kötelezettséget vállal ezen előírások betartására is. Ezen előírások betartásával járó felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.


7.2. Valós adatszolgáltatás: A Felhasználót terheli a felelősség, hogy a Regisztráció során megadott és a felhasználói fiók részeként jelen megállapodás fennállása alatt kezelt adatok valósak, teljesek és helytállóak és egyben a Felhasználó kötelezettsége, hogy bármely adat változását a felhasználói fiók haladéktalan frissítésével jelezze a Zeneszövge.hu felé.


7.3. A Honlapok, Szolgáltatások, Kuponok tartalma: A Felhasználó felelőssége annak eldöntése, hogy a Honlapokon közvetített termékek, szolgáltatások, információk megfelelnek-e igényeinek.


7.4. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy sem maga sem általa harmadik személy nem használja a Honlapokat, vagy a Szolgáltatást:

·         tisztességtelen, vagy ízléstelen tartalom továbbítására vagy fogadására

·         olyan trágár, sértő, obszcén, fenyegető, istenkáromló, rágalmazó üzenetek küldésére vagy fogadására, amely alkalmas bármely személy, vagy hivatalos szerv megsértésére, sérti a közbizalmat, a szerzői-, személyiségi jogokat, beavatkozik bárki köz-, vagy magánszférájába.

·         olyan anyagok fogadására, vagy továbbítására, amelyre nem rendelkezik minden jogosultsággal, vagy felhatalmazással ( a Zeneszöveg.hu, vagy harmadik személyek részéről), vagy bűncselekményt, polgári jogi felelősségre vonást, vagy bármely harmadik személy jogának megsértését vonná maga után

·         műszakilag káros anyagok (beleértve a számítógépes vírusok, logikai bombák, trójai programok, férgek, káros összetevők, hibás adatok vagy egyéb rosszindulatú szoftverek vagy káros adatok) küldésére, vagy fogadására;

·         bosszúság, riadalom, pánik keltésére;

·         a telekommunikációs hálózatok által továbbított kommunikáció megszakítására, vagy megszakításának megkísérlésére

·         rendeltetésellenesen, vagy a Zeneszöveg.hu szándéka szerinti rendeltetéssel ellentétes használni;

·         bármely egyéb tisztességtelen célra;

·         az általános internetes gyakorlattól eltérő célokra

·         olyan formában, amely alkalmas gyűlöletkeltésre etikai, vallási, vagy bármely kisebbségi csoport ellen, vagy hátrányosan érint bármely egyént, csoportot, szervezetet.7.5. Tiltott használat:


Különösen tiltott a Szolgáltatások (Honlapok) és a Kuponok alábbiak szerinti használata és a Felhasználó köteles tartózkodni az ilyen magatartásoktól, illetve abban megakadályozni harmadik személyeket:

·         Szolgáltatás, vagy Kupon továbbértékesítése;

·         hamis adatszolgáltatás beleértve a hamis név, cím, elérhetőség, bankkártya adatok megadását

·         a biztonsági rendszer, vagy hálózat kijátszásának megkísérlése adatok jogosulatlan megszerzésének, idegen fiókba történő belépésnek megkísérlésével;

·         a Szolgáltatáshoz (Honlapokhoz) történő olyan hozzáférés, amely a rendszer indokolatlan, vagy szükségtelen megterhelésével jár;

·         olyan rendszerfigyelés végrehajtása, ami illetéktelen adatok megszerzésével jár;

·         kéretlen e-mail üzenetek, reklámanyagok küldése. Különösen tiltott kéretlen tömeg e-mail üzenetek küldése.

·         lánclevelek, piramis üzenetek küldése, függetlenül attól, hogy a címzett kíván-e kapni ilyeneket;

·         nagy mennyiségű levél (levélfolyam) küldése valamely személy, vagy honlap részére;

·         tisztességtelen ügyletek lebonyolítása a Zeneszöveg.hu-val, vagy Partnerrel (olyan harmadik személy képviseletében eljárva, akitől felhatalmazással nem rendelkezik, vagy harmadik személynek kiadva magát)

·         A Szolgáltatások, vagy a Honlapok (vagy bármelyik valamely meghatározó tulajdonságának) Megállapodás ellenes használata;

·         jogosulatlan használat;

·         részvétel a Honlapok, és/vagy a Szolgáltatás, vagy bármely Kuponhoz kapcsolódó jogellenes tevékenységben.

·         olyan magatartás tanúsítása, amely a Zeneszöveg.hu álláspontja szerint alkalmas a Honlapok, vagy a Szolgáltatások használatának, vagy élvezetének zavarására, korlátozására.

 

8.      A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A HONLAP HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI


8.1. A Zeneszöveg.hu minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az esetlegesen felmerülő hibákat, vagy hiányosságokat annak észlelését követően a legrövidebb időn belül kijavítson. Ugyanakkor a Zeneszöveg.hu nem garantálja a Szolgáltatás, vagy a Honlap hibától mentes működését (vagy a Kuponok hibamentességét) és nem vállal felelősséget az ebből fakadó hibákért, hiányosságokért. Hiba észlelése esetén a zenekupon@zenekupon.hu címen várjuk az azonnali értesítést.


8.2. A Zeneszöveg.hu a webes felület jellegéből fakadóan nem garantálja, hogy a Szolgáltatás illetve Honalapok használata ne szakadjon meg és hogy a Szolgáltatás keretében, illetve a Honlapokon küldött információk (üzenetek) minden esetben pontosan, használhatóan, megfelelő időben megérkeznek.


8.3. A Zeneszöveg.hu nem garantálja a rendszer, vagy Honlapok vírusoktól, vagy egyéb káros technikai hatásoktól való mentességét.


8.4. Noha a Zeneszöveg.hu megkísérli a Szolgáltatásokhoz és a Honlapokhoz való zavartalan hozzáférés biztosítását, a hozzáférés bármikor felfüggeszthető, korlátozható, megszüntethető a Zeneszöveg.hu részéről.


8.5. A Zenenszöveg.hu fenntartja a jogot a Honlapokon található bármely információ, a Szolgáltatás, vagy Kupon előzetes, értesítés nélküli, bármikor történő megváltoztatására, módosítására, helyettesítésére, felfüggesztésére, vagy eltávolítására. A Zeneszöveg.hu jogosult a Szolgáltatáshoz/Honlapokhoz történő hozzáférést javítás, karbantartás, új eszközök, vagy szolgáltatások üzembe helyezése céljából időként korlátozni. Ilyen esetben a Zeneszöveg.hu igyekszik a honlapon szereplő bármely információ eltávolítására.


8.6. A Zeneszöveg.hu fenntartja a jogot minden az álláspontja szerint szerződésszegő tartalomhoz való hozzáférés korlátozására, szerkesztésére, eltávolítására.9.      FELFÜGGESZTÉS ÉS FELMODÁS


9.1. Ha a Felhasználó (vagy bárki más, aki a Felhasználó felhatalmazásából jár el) a Megállapodással ellentétesen használja a Honlapokat, Szolgáltatást, Kupont, a Zeneszöveg.hu jogosult a Szolgáltatás, illetve a Kupon használatának teljes vagy részleges felfüggesztésére.


9.2. A Szolgáltatás, Honlapok, Kupon használatának felfüggesztése esetén a Zeneszöveg.hu mindaddig megtagadhatja a használat további engedélyezését, amíg a Felhasználó a Zeneszöveg.hu által előírt tartalommal és formában nem vállal kötelezettséget a további szerződésszegéstől való tartózkodásra.


9.3. A Zeneszöveg.hu együttműködik minden olyan hatósággal, bírósággal, amely a Zeneszöveg.hu-t a Megállapodást megszegő fél személyazonosságának kiadására vagy a Megállapodás megszegésének feltárására kötelezi.


9.4. A Zeneszöveg.hu a 8. pontban írt bármely korlátozáson felül jogosult bármikor azonnal (részben vagy egészben): i) felfüggeszteni a Honlapokat, vagy Szolgáltatást; ii) felfüggeszteni a Felhasználói Szolgáltatást, vagy Honlapok használatát; iii) felfüggeszteni a Felhasználóval a Zeneszöveg.hu feltételezése szerint (bármely formában) kapcsolatban lévő harmadik személyek részére a Szolgáltatás, Honlapok használatát, iv) azonnali hatállyal felmondani a Megállapodást:

·         a Megállapodás megszegése estén;

·         ha alappal feltételezhető, hogy a Felhasználó megszegte, meg kívánta szegni a Megállapodást,

·         ha alappal feltételezhető a Zeneszöveg.hu-val vagy harmadik személlyel szembeni csalás, tisztességtelen eljárás.

·         A Zeneszöveg.hu a 8. pontban írtakon felül jogosult a Megállapodást bármikor felmondani.

·         A felmondás jogának gyakorlása a Zeneszöveg.hu részéről nem jelenti a megszűnés előtt keletkezett jogokról, vagy a Megállapodás megszegéséből fakadó kártérítés, igényérvényesítés iránti igényről való lemondást.


10. KÁRTÉRÍTÉS


10.1. A Felhasználó kártérítési felelősséggel tartozik a Zeneszöveg.hu irányába minden olyan veszteség, felelősség, költség tekintetében, amely abból fakadóan keletkezik, hogy:


10.1.1. követelés keletkezik, vagy jogi eljárás indul, vagy fenyeget a Zeneszöveg.hu-val szemben harmadik személyek részéről:


a) a Honlapok, vagy Szolgáltatás felhasználó általi igénybevételével;
b) Kupon használatával;
c) a Szolgáltatás, vagy Honlapok Felhasználó jelszavával történt használatával kapcsolatosan; vagy


10.1.2. a szerződés megszegésével kapcsolatban.


10.3. A Zeneszöveg.hu jogosult a beérkező panaszok meglétét, valódiságát és esetleges okát kivizsgálni, ehhez a vásárlótól a bejelentésen túlmenően információkat kérhet, amelyeket a vásárló köteles megadni.11. FELELŐSSÉG


A Zeneszöveg.hu semmilyen esetben nem vonható felelősségre az Megállapodásból vagy a Megállapodással kapcsolatban felmerülő közvetett, eseti, különleges vagy egyéb kárért. A Zeneszöveg.hu felelősségének mértéke semmilyen esetben nem haladhatja meg a Felhasználó által a követelést megelőző hat hónapban kifizetett összeget.


12. HIRDETÉSEK


12.1. A Zeneszöveg.hu jogosult hirdetéseket elhelyezni a Honlapok teljes felületén, és a Szolgáltatás nyújtása során bármikor. A hirdetések a Zeneszöveg.hu igénye szerint folyamatosan változtathatóak, de a hirdetésekből azok jellege egyértelműen megállapítható, így jól megkülönböztethetőek a Honlapokon szereplő egyéb szolgáltatásoktól és termékektől.


12.2. A Felhasználó igénye szerint dönthet a hirdetések megtekintése vagy figyelmen kívül hagyása mellett


12.3. Bármely hirdetés közzé tehető a Zeneszöveg.hu megbízásából eljáró harmadik fél által


13.4. Semmilyen felhasználói személyes adat (név, cím, e-mail cím, telefonszám) nem kerül felhasználásra a hirdetések közlése során. A Honlapon történő navigáció megkönnyítéséhez és személyre szabásához partnereink cookiekat telepítenek a Felhasználók számítógépére. A cookie kisméretű, szöveges fájl, amelyet adatkövetési célokkal helyeznek el a Felhasználó számítógépén, és amely az adott Felhasználóról tartalmaz személyt nem azonosító adatokat. Ezen cookiekhoz a Zeneszöveg.hu-nak nincsen sem hozzáférése, sem ellenőrzése fölöttük. A legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket, de átállíthatóak a böngésző beállításai, és letilthatóak a cookiek.13. KÜLSŐ WEBOLDALAK


A Honlapokon külső weboldalakra vezető linkek is találhatók, amelyeket más tartalomszolgáltatók tartanak fenn. Ezek a linkek kizárólag felhasználóink kényelmét szolgálják, nem pedig hozzájárulást a Zeneszöveg.hu részéről ezeknek a weboldalaknak a tartalmához. A Zeneszöveg.hu nem vállal felelősséget a külső weboldalak tartalmának vagy anyagainak pontosságáért. Amennyiben a Felhasználó úgy dönt, hogy rálinkel a külső weboldalakra, ezt kizárólag saját felelősségére teszi. Írásos engedély hiányában a Felhasználó sem a Honlapokon, sem a microoldalakon nem helyezhet el hiperlinkeket. A Zeneszöveg.hu fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor visszavonhassa ezt az engedélyt.14. SZERZŐI JOGOK ÉS VÉDJEGYEK


14.1. Bármi, ami az Honlapon található, beleértve a microoldalakat, Zeneszöveg.hu kizárólagos tulajdonát képezi, vagy az adott szerzői jog és/vagy védjegy tulajdonos kifejezett engedélyével lett felhasználva. Az oldal, vagy microoldalak bármely másolása, terjesztése, közvetítése, kihelyezése, linkelése, mély linkelése, vagy megváltoztatása a Zeneszöveg.hu engedélye nélkül szigorúan tilos. A Megállapodás megszegése a szerzői jog, védjegyek vagy egyéb szellemi tulajdon megsértésének minősül, amely a Felhasználó polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonását vonhatja maga után.


14.2. A Honlapok és a microoldalak szerzői jog által védett anyagot, logót és egyéb védett információt tartalmaznak, többek között, de nem kizárólag szöveget, szoftvert, fényképet, videót, grafikát, zenét. A Honlapok teljes tartalma kollektív műként élvez védelmet a magyar szerzői jogi törvények szerint. A szerzői jog a Zeneszöveg.hu-t illeti a tartalom kiválasztásában, koordinációjában, elrendezésében és terjesztésében, valamint az eredeti tartalmakat illetően. A Felhasználó a tartalmat egészében vagy részben sem módosíthatja, teheti közzé, közvetítheti, vehet részt továbbításában vagy eladásában, készíthet belőle új művet vagy használhatja fel. A Felhasználó a szerzői jog védelme alá eső anyagot kizárólag személyes használatra töltheti le, nyomtathatja ki vagy mentheti el.


14.3. A Zeneszöveg.hu vagy a jogtulajdonos előzetes engedélye nélkül a letöltött anyag másolása, terjesztése, közvetítése, közlése vagy kereskedelmi célú felhasználása tilos, kivéve, ha a szerzői jogi törvény másképp nem rendelkezik. Amennyiben a szerzői jog védelme alá eső anyag másolását, terjesztését vagy közlését engedélyezték, a szerző, a védjegy vagy egyéb copyright jelzés megváltoztatása vagy törlése tilos. A Felhasználó elismeri, hogy a szerzői jog védelme alá eső anyag letöltésével nem válik jogtulajdonossá. A Honlapokon vagy a microoldalakon, illetve a Zeneszöveg.hu tulajdonában lévő vagy a Zeneszöveg.hu által működtetett oldalakon elhelyezett védjegyek nem kerülnek köztulajdonba, a Zeneszöveg.hu kizárólagos tulajdonát képezik, kivéve, ha az oldal a védjegy tulajdonosának licensze alatt áll, mely esetben a licensz használat kizárólag a Zeneszöveg.hu-t  illeti, hacsak nem rendelkeztek másképp.


14.4. A Felhasználó nem tölthet fel, tehet közzé vagy más módon tehet elérhetővé az oldalon olyan anyagot, amelyet a szerzői jogi törvények, védjegy törvények, vagy egyéb tulajdonra vonatkozó törvények védenek, a jogtulajdonos kifejezett engedélye nélkül. A Zeneszöveg.hu nem vállalja a felelősséget, hogy a Felhasználót ellássa arra vonatkozó utalással vagy segítséggel, hogy mi tartozik a fenti törvények hatálya alá. Kizárólag a Felhasználó vonható felelősségre a fenti törvények megsértéséből adódó károkkal kapcsolatban. Az oldalon vagy a microoldalakon történő bármilyen anyag közzétételével a Felhasználó garantálja, hogy az anyag tulajdonosa kifejezetten engedélyezi a Zeneszöveg.hu számára a jogdíjmentes, örökös, visszavonhatatlan, nem kizárólagos jogot, hogy a Zeneszöveg.hu az anyagot (egészében vagy részben) felhasználja, átalakítsa, testre szabja, közzétegye, lefordítsa és terjessze a világon bárhol, más művekbe illessze bármilyen formában, bármilyen médián keresztül, bármilyen ma ismert vagy a jövőben kifejlesztett technológiával az adott anyaggal kapcsolatban létező szerzői jog teljes mértékében. A Felhasználó ahhoz is hozzájárul, hogy bármely más Felhasználó az anyaghoz hozzáférhessen, megtekinthesse, elmenthesse vagy reprodukálja a végfelhasználó személyes felhasználására. A Felhasználó ezennel feljogosítja a Zeneszöveg.hu-t, hogy a Felhasználó által az oldalon vagy a mikrooldalakon közzétett bármilyen anyagot szerkessze, másolja, kiadja és terjessze.


14.5. A Zeneszöveg.hu fenntartja magának a jogot, hogy azonnali hatállyal felmondja a Megállapodást bármilyen Felhasználóval, amint a Zeneszöveg.hu-t értesíti a jogtulajdonos vagy a jogtulajdonos törvényes ügynöke a szerzői jog megsértéséről.

 


15. MÁRKANEVEK ÉS LOGÓK


A Zeneszöveg illetve Zenekupon márkanév és logó a Zeneszöveg.hu Kft. tulajdona. A Zeneszöveg.hu Kft. minden ehhez kapcsolódó jogot fenntart magának. A Zeneszöveg.hu honlapjain megjelenő minden egyéb márkanév és logó, hacsak nem jelezték másként, az adott márkanév és logó tulajdonosát illeti meg.

 

Jelen Felhasználási feltételek a Zeneszöveg.hu oldalon található Felhasználási feltételek rendelkezéseivel együtt érvényesek. Link

 

ADATVÉDELMI NYILATKOZATA www.zenekupon.hu és www.zeneszoveg.hu weboldal üzemeltetője, Zeneszöveg.hu Kft. (székhely: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 42/A II/5. adószám:2277306-2-41 cégjegyzék száma: Cg.01-09-943099 képviseli: Csipai Roland) garantálja, hogy a látogatók és Felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel az alábbiakra:
•    a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
•    a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
•    a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény,
•    az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény.


ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI ELVEK


1. A Honlapok látogatásával a Felhasználó egyúttal tudomásul veszi, hogy a Honlapok információinak igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.


2. A Honlapok használata során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.


3. A Felhasználó a Honlapok látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a Honlapok kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a Honlapok bizonyos részeihez.


4. A Zeneszöveg.hu Kft. kijelenti, hogy a Honlapok felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.


5. A Zeneszöveg.hu Kft. a Felhasználó személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során a Felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a Zeneszöveg.hu Kft. olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.


6. A Zeneszöveg.hu Kft. a Felhasználó személyes adatait - az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.


7. Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.


8. A Zeneszöveg.hu Kft. nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy a Felhasználó számára fontosnak tartott információról a Felhasználót e-mailben értesítse, egyúttal biztosítja az a Felhasználó részére a visszautasítás lehetőségét.


9. A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy a Honlapok látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a Zeneszöveg.hu Kft-t, illetve a Honlapok készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.


10. A Felhasználóról összegyűjtött illetőleg a Felhasználótól kapott adatok a jogellenes, vagy a hálózat illetve Honlapok működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatók.


11. Bár a Honlapok összeállításakor a Zeneszöveg.hu Kft. kellő gondossággal járt el, a Zeneszöveg.hu Kft. nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a Honlapokon lévő vagy a Honlapokon keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy a Zeneszöveg.hu Kft. közöli vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat. A Honlapokon lévő információk, adatok közül semmit sem szabad tanácsként vagy ajánlásként kezelni, és a Honlapok nem szolgálhatnak semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául.


12. A Zeneszöveg.hu Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a Honlapok tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A Honlapokon lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A Felhasználó egyetért azzal, hogy a Honlapokról vagy a Honlapokon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.


13. A Zeneszöveg.hu Kft. szolgáltatásaiban keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem kapcsolja össze az általa internet-szolgáltatóként kezelt személyes adatokkal.


14. A Zeneszöveg.hu Kft. adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.


15. A Zeneszöveg.hu Kft. szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a Zeneszöveg.hu Kft. nem vállal felelősséget.


16. A szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére.


17. A Zeneszöveg.hu Kft. honlapját látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A Zeneszöveg.hu Kft-t a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.


18. A Zeneszöveg.hu Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a Zeneszöveg.hu Kft. jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.


19. A Zeneszöveg.hu Kft. a fentieken túlmenően olykor kérhet egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.


20. A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes:
• bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel,
• az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal,
• bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal,
• a jóerkölcs követelményeivel.

21. A Felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik.